ХҮН нам төрийн бодлого шийдвэрийг эрх мэдэлтнүүдийн төлөө бус нийтийн эрх ашигт чиглүүлж, ардчиллаа бэхжүүлэхийн төлөө ...

ХҮН нам төрийн бодлого шийдвэрийг эрх мэдэлтнүүдийн төлөө бус нийтийн эрх ашигт чиглүүлж, ардчиллаа бэхжүүлэхийн төлөө тууштай шийдсэн залуус, бүсгүйчүүдийн төлөөлөл юм. ХҮН намын Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Мөнхсоёл.