2020-2024 онд төлөх нийт гадаад өр $14.3 тэрбум

Цаг үеийн асуудлаар уржигдар өгсөн ярилцлага. #эдийнзасаг (Гарчиг жаахан сүржин) 2020-2024 онд төлөх нийт гадаад өр $14.3 тэрбум байгаагийн $3 тэрбум нь засгийн газрын өр.