Эдийн засгийн тойм #82: Банкны салбарын нөхцөл байдлыг 2018 оны 4 дүгээр улирлын тайланЭнэ удаагийн тоймоор банкны салбарын нөхцөл байдлыг 2018 оны 4 дүгээр улирлын тайланг үндэслэж танилцууллаа. Банкны салбарын ашигт ажиллагаа эрс буурч нийт системийн алдагдал 360 гаран тэрбум төгрөгт хүрсэн. Түүнчлэн саяхан татан буугдсан Капитал банкны асуудалтай холбогдуулаад хадгаламжийн даатгал, түүний хуримтлалын сан хэрхэн бүрддэг талаарх мэдээлэл өглөө. 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар зургаан сая данс эзэмшигчдийн 99.8 хувь нь хадгаламжийн даатгалд хамрагджээ.
#MongolTV