Ипотекийн зээлээр иргэдийг авлигадаж байна уу?

Зээл олгохгүй боож байснаа санал авах гээд ипотекийн зээлээр иргэдийг авлигадаж байна уу?