Багаар ажиллаж, хамтарч сурах нь аливаа бүх байгууллагад чухал. Тэр тусмаа улс төрийн нам багаар ажиллаж байж л амжилтанд хүрнэ.

Багаар ажиллаж, хамтарч сурах нь аливаа бүх байгууллагад чухал. Тэр тусмаа улс төрийн нам Багаар ажиллаж байж л амжилтанд хүрнэ. Баг нягт, өгөөжтэй, үр дүнтэй ажиллахад бүх гишүүдийн зарчимч, ил тод байдал, ёс суртахуун, үнэн, шударга ёс, хариуцлага хүлээх чадвар, харилцааны соёл, зөвхөн амин хувиа үл хичээх байдал, зөв хандлага, мерит, хүндлэл, талархал гэх мэт бүгд чухал. Ийм сайн баг-байгууллага буюу институци үүсгэхэд лидерүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага өндөр, бүх гишүүдийн үнэт зүйлд тулгуурласан ДЭМЖЛЭГ мөн тун хэрэгтэй зүйл. Мэдээж хүн гэдэг төгс биш тул багийн гишүүд нэг нэгнийхээ дутууг нөхдөг. Нэг нь ядрахад нөгөө нь оролдог шиг, нэг нь шантрахад нөгөө нь улам унагах бус харин босох тэнхэл өгдөг. Сайн удирдагч ХҮН багаа хагалах биш нягтруулж чаддаг. Үнэн ёс, шударга, зөвийг эрхэмлэдэг чадамжтай хүмүүс л (доль цохьсон зальт, хуурамч, худалч этгээдүүдийг дэмждэг бус) сайн удирдагчид байж ухамсрын доройтолд гүн нэвчсэн, ёс суртахууны хямралд автсан энэ нийгмээ аварч, иргэдээ эрүүл саруул, амар тайван, аз жаргалтай амьдралд хөтөлж, залууст гэрэлт ирээдүй авчирч, итгэл найдварыг төрүүлнэ. Нийгмийн эд эс болсон хүн бүр, нийт иргэд гагцхүү зөвийг, үнэнийг олж харахад бэлгийн нүд, гүн бодол, ухаанаа зориулаасай БАГаар ажиллаж, хамтарч сурах нь аливаа бүх байгууллагад чухал. Тэр тусмаа улс төрийн нам Багаар ажиллаж байж л амжилтанд хүрнэ. Баг нягт, өгөөжтэй, үр дүнтэй ажиллахад бүх гишүүдийн зарчимч, ил тод байдал, ёс суртахуун, үнэн, шударга ёс, хариуцлага хүлээх чадвар, харилцааны соёл, зөвхөн амин хувиа үл хичээх байдал, зөв хандлага, мерит, хүндлэл, талархал гэх мэт бүгд чухал. Ийм сайн баг-байгууллага буюу институци үүсгэхэд лидерүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага өндөр, бүх гишүүдийн үнэт зүйлд тулгуурласан ДЭМЖЛЭГ мөн тун хэрэгтэй зүйл. Мэдээж хүн гэдэг төгс биш тул багийн гишүүд нэг нэгнийхээ дутууг нөхдөг. Нэг нь ядрахад нөгөө нь оролдог шиг, нэг нь шантрахад нөгөө нь улам унагах бус харин босох тэнхэл өгдөг. Сайн удирдагч ХҮН багаа хагалах биш нягтруулж чаддаг. Үнэн ёс, шударга, зөвийг эрхэмлэдэг чадамжтай хүмүүс л (доль цохьсон зальт, хуурамч, худалч этгээдүүдийг дэмждэг бус) сайн удирдагчид байж ухамсрын доройтолд гүн нэвчсэн, ёс суртахууны хямралд автсан энэ нийгмээ аварч, иргэдээ эрүүл саруул, амар тайван, аз жаргалтай амьдралд хөтөлж, залууст гэрэлт ирээдүй авчирч, итгэл найдварыг төрүүлнэ. Нийгмийн эд эс болсон хүн бүр, нийт иргэд гагцхүү зөвийг, үнэнийг олж харахад бэлгийн нүд, гүн бодол, ухаанаа зориулаасай #МонголХүнийСаруулУхаандИтгэнэ Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр-Naranbayar Purevsuren Ганбаатарын Баттөмөр #ХүнАкадеми #МонголХүнийСаруулУхаандИтгэнэ Пүрэвсүрэнгийн Наранбаяр-Naranbayar Purevsuren Ганбаатарын Баттөмөр #ХүнАкадеми