Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Сүлжээ -ний урилгаар #HERSTORY буюу "#ЭМЭГТЭЙНТҮҮХ яриа

Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Сүлжээ -ний урилгаар #HERSTORY буюу "#ЭМЭГТЭЙНТҮҮХ яриа хийсэн юм. Бүтэн яриаг (үндсэн яриа 20 минутаас гэхдээ хасагдсан байна) доорх линкээр орж сонсож болох юм байна.