Тогтуунаатайгаа хамт #SpaceHub #СтартАп -ийн шинэ ажил эхлүүлээд амжилттай явж байна.

Энэ чиглэлээр сонирхсон найзууд холбогдоорой.