Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийн талаар "лайв" уулзалт

Өмгөөллийн Сноу Хилл Консалтанси ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал хуульч Б.Нямцэрэн, хуульч С.Батчимэг нартай Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийн талаар "лайв" уулзалт