Эмнэлгээс санаа бодлоо хуваалцаж байна.

Эмнэлгээс санаа бодлоо хуваалцаж байна.
Монгол хүн бид ёс зүй, зан суртахууны өндөр хүмүүжилтэй байж, аливаад чин сэтгэлээсээ, хариуцлагатай хандаж чадвал хөгжих зам дардан байх болно хэмээн бодсоор удаж байна.
#ЗөвХҮН #ЗөвСОЁЛ -ыг алхам бүртээ түгээе.