Улс төр гэж юу вэ, улс төрийн нам, улс төрч яагаад хэрэгтэй вэ?

Улс төр гэж юу вэ, улс төрийн нам, улс төрч яагаад хэрэгтэй вэ гэдгээс эхлээд сонгуулийн тогтолцооны гажуудал, ижил бус гараа, санхүүжилт, түүний боломжит эх үүсвэрүүд, сонгуулийн зардлыг бууруулах шаардлага, байж болох гарц шийдлүүд зэрэг олон асуудал хөндөгдлөө. Талууд зарим асуудлаар нэлээд өөр байр суурьтай байгаа нь ажиглагдав...