Эдийн засгийн тойм #78: Дэлхийн болон МУ-ын эдийн засгийн төлөв байдлыг олон улсын байгууллагууд хэрхэн харж байна вэ?

Эдийн засгийн тойм #78: Дэлхийн болон МУ-ын эдийн засгийн төлөв байдлыг олон улсын байгууллагууд хэрхэн харж байна вэ? Ирэх онд дунджаар эдийн засгийн өсөлт 6%-тай байхаар тооцоологдож байна. Энэ нь муугүй үзүүлэлт, гэхдээ үүний нөлөөлөл иргэдэд хэрхэн тусдаг вэ? Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжилтээс гадна хүн амын сайн сайхан байдлыг харуулсан бусад үзүүлэлтийг хэмжиж гаргаж ирэх хэрэгтэйг Давосын хурал дээр Шинэ Зеландын төлөөлөгч ярилаа.