Эдийн засгийн тойм 61#: Өнгөрсөн 7 хоногт ОУВС болон Дэлхийн Банкны жилийн уулзалт болж өндөрлөсөн.

Эдийн засгийн тойм 61#: Өнгөрсөн 7 хоногт ОУВС болон Дэлхийн Банкны жилийн уулзалт болж өндөрлөсөн. Энэ уулзалтад манай телевизийн Эдийн засгийн тоймч оролцоод ирсэн бөгөөд уулзалтаар хөндөгдсөн гол сэдвүүд, дэлхий нийтэд анхааруулж буй тулгамдсан асуудал, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх болсон арга хэмжээ зэрэг асуудлаар ярьснаас гадна мөн Сангийн сайд Ч. Хүрэлбаатар болон ДБ болон ОУВС-гийн Монгол улсыг хариуцан ажиллдадаг захирлууд санал бодлоо хуваалцлаа.