Эдийн засгийн клубын ээлжит уулзалт

Өнөөдрийн эдийн засгийн клубын уулзалтаар бодууштай анхаарах асуудал, үр өгөөжтэй шийдэл хөндлөө. Олон чухал дүгнэлтээс заримыг л бичье. Мөн зургаас мэдээлэл авна уу.
- Бусад улсуудад дээд боловсрол эзэмших тусам ажилгүйдэл багасдаг бол манайд энэ дүр зураг алга.
- Бид уул уурхайн салбараас олж буй орлогынхоо 99 %-ийг хэрэглээнд зарцуулж, нэгхэн хувийг л ирээдүйдээ хуримтлуулж байна.
- Ханшийн хөндлөнгийн интервенц хийхийг эрс багасгаж ВАН-ийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах
- Хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд бус бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах
- Төсвийн дүрмийг хялбаршуулах, иргэдэд ойлгомжтой болгох
...
Илтгэл тавьсан Даваадалайдаа баярлалаа!