Хөдөлмөрийн Үндэсний Намаас дэвшүүлж буй сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Та бүхэн сонгуулийн танилцуулга, #ХөдөлмөрийнҮндэснийНамаас дэвшүүлж буй сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйтэй танилцана уу.
#ХҮН-аас #Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн Сүхбаатар дүүргийн #14 тойрог (1-10-р хороо)-т нэр дэвшигч #Б.Мөнхсоёл
#Сүхбаатар #ЗөвХүн #ЗөвСоёл