Хотын иргэдийн азжаргалын хувь 92, гэтэл үнэндээ

Хотын иргэдийн азжаргалын хувь 92, гэтэл үнэндээ 8 хувь байсан юм биш үү. Бид юуг, хэрхэн яаж хэмжих тухай ойлголтгүй байна. Иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээг хэмжихээс илүүтэй нүдэнд ил харагддаг байх хэрэгтэй.