#Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар тойрогт

Мэдүүштэй:
1. Орон нутгийн сонгууль 10 сарын 15-нд болно.
2. Орон нутгийн сонгууль #Нийслэл -ийн бидэнд хамаатай.
3. Нийслэл + Дүүрэг = гэсэн 2 түвшний төлөөлөгчдөө сонгоно.
4. Ирцийн босго байхгүй. Тиймээс аливаа намын гишүүнчлэлгүй иргэд, залуус минь олгогдсон эрхээ заавал эдлээрэй. Өөр хүмүүс Таны, Чиний өмнөөс СОНГОЛТ хийж, дараа нь бид бүгд бухимдаж суух вий.
>