Тэмцлийн үр дүнд #ХөдөлмөрийнҮндэснийНам -ын 27 нэр дэвшигчид #НИТХ -д оролцох ЭРХээ авлаа.

Тэмцлийн үр дүнд #ХөдөлмөрийнҮндэснийНам -ын 27 нэр дэвшигчид #НИТХ -д оролцох ЭРХээ авлаа.
Сурталчилгаа хийх долоохон хоног үлдсэн бөгөөд энэ бага хугацаанд багтаан #Нийслэл #Улаанбаатар хотоо хөгжүүлэх бодлогоо танилцуулах боллоо. Биднийг дэмжээрэй. Баярлалаа!
#ХҮН #Сүхбаатар #АюулгүйХотынТөлөө #ЗөвХҮН