UB.LIFE үзүүлж байна: "20 настай өөртөө өгөх зөвлөгөө"

1. "Ханиа зөв сонго. 25 наснаас өмнө хүнтэй битгий суу.", 2. "Усргалаараа онц сураад байж болохгүй ..."