#ХҮНБАЙ хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг аянд нэгдлээ.