Хязгаарлагдмал төсөв санхүүтэй учраас л төсвийн мөнгөөр хийж буй хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг ЭРЭМБЭЛДЭГ.

Иргэд төсвөө хяная!
Хязгаарлагдмал төсөв санхүүтэй учраас л төсвийн мөнгөөр хийж буй хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг ЭРЭМБЭЛДЭГ. Харин яаж эрэмбэ дараалал тогтоох нэн тулгамдсан эрэлт хэрэгцээ, зарцуулах хугацаа, мөнгөн дүн гээд шалгуур үзүүлэлт маш чухал. Өөрөөр хэлвэл, аюулгүй байдлыг шийдэхийн тулд усан оргилуур биш явган хүний зам, нийтийн тээвэр, хүүхдийн цэцэрлэг, тоглоомын талбай гэх мэт чухал.