Сонгуулын сурталчилгаа #12 өдөр: СБД-ийн 14 дүгээр хороондоо ажилласан.

Зиак өнөөдөр СБД -ийнхээ 14 дүгээр хороонд иргэдтэйгээ уулзаж, ярилцаж явлаа.

#ЗөвХҮНЭлекторат #ЗөвСОЁЛ