Сонгуулын сурталчилгаа #11 өдөр: СБД-ийн 1 дүгээр хороондоо ажилласан.

Эвслээ, мөрийн хөтөлбөрөө, өөрийгөө танилцуулж, иргэдийн, асуудал, санаа бодлыг сонсож, асуултад хариулж явж байгаа.

Тэгш боломжийг бий болгох замаар иргэдийн амьдралд дорвитой өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага бий. Нийгэм маань дэндүү ялгаатай, зөрүүтэй, зөрчилтэй, бухимдалтай улс болж гүйцлээ... Итгэлийг сэргээе 👌👍

#ЗөвХҮН #ЗөвСОЁЛ #ЗөвХҮНЭлекторат эвсэл