GOGO МЭТГЭЛЦЭЭН: "Сонгууль ба ядуурал" сэдвээр эхэллээ.

GOGO МЭТГЭЛЦЭЭН: "Сонгууль ба ядуурал" сэдвээр эхэллээ.