TV9: “Хэлэлцүүлэг” шууд нэвтрүүлэг / Нам эвсэл, бие даагчдын төлөөлөл/