Эдийн засгийн клуб #11: Онц Бөгөөд Бүрэн Эрхэт Элчин Б.Энхмандах гуай Эдийн засгийн клуб дээр маш сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.

Умардын хөгжлийн загвар сэдвээр тухайлчлан судалж, хэд хэдэн бүтээл гаргасан Онц Бөгөөд Бүрэн Эрхэт Элчин Б.Энхмандах гуай Эдийн засгийн клуб дээр маш сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Тэрээр оролцогчидтой Европын алслагдсан, хүйтэн хязгаар нутаг дэлхийд хэрхэн хүний хөгжлөөр тэргүүлж, эдийн засаг нь өсч, баялгийг зөв оновчтой зарцуулж, шударга хуваарилж, хүртээмжтэй ардчиллыг хөгжүүлж байгаа талаар ярилцлаа.