Эдийн засгийн клуб #09: Дундаж наслалт 1 жилээр ихсэхэд Эдийн засгийн өсөлт 4 хувиар өсдөг байна.

Эрүүл мэндийн бодлого, үр ашиг, эдийн засгийн судалгааг идэвхжүүлж, санхүүжүүлж өгөхгүйгээр дан бодлого боловсруулж, даатгал санхүүжилтээ нэмээд эрүүл мэндийн салбарыг сайжруулчихна гэвэл өрөөсгөл ойлголт болно . . . Дундаж наслалт 1 жилээр ихсэхэд Эдийн засгийн өсөлт 4 хувиар өсдөг байна. # #Монголын эдийн засгийн клуб #өглөөний уулзалт Dr. Javkhlanbayar Dorjdagva