Эдийн засгийн клуб #07: Уран зохиол, урлаг гоо зүйн мэдлэг, мэдрэмжийн чухлыг гадаад, дотоодын олон зохиолчдын бичсэн зохиол дээр үндэслэж ярьлаа

Өглөөний уулзалт төсөөлсөн ёсоор сонирхолтой сайхан өрнөж байна.

Илтгэгч маань уран зохиол, урлаг гоо зүйн мэдлэг, мэдрэмжийн чухлыг гадаад, дотоодын олон зохиолчдын бичсэн зохиол дээр үндэслэж ярьлаа. Түүхэн гавъяатай шүү...

Уулзалт "та нар ҮЛГЭРТ итгэдэг үү?" гэсэн асуултаар эхэлсэн 😉 Тайлбарын товч бичлэгийг хуваалцлаа.

Ердөө бүх зүйл, бүх салбарын хөгжлийг зөв БОДЛОГО л зангидахыг мөн баталлаа.