Боловсролын талаар


Уг нь диплом дотроо тухайн хүний хэр чадал чансаатай бөгөөд хэр хөдөлмөрч, хичээнгүй сурсныг илтгэх дүнгийн хавсралттай, янз бүрийн өнгөтэй байдаг. Энэ нь хэр үнэн бодитой болохыг тухайн сургуулийн сургалтын чанар, нэр хүнд ямар нэг хэмжээгээр тодорхойлдог. Тийм ч учраас, хүн аль сургуульд, ямар дүнтэй сурсан нь чухал бөгөөд цаашид дэвшин сурахад голч дүнг анхаардаг гэх мэт. Би нэг тулхтай хүн тухайн хүнийг сайн улстөрч болоход 10 жилдээ хэрхэн сурсан нь хүртэл уг нь хамаатай гэхийг сонсож байлаа... /Өмнөх пост: Хэцүү хэргээ... "Боловсрол хэрэггүй гэж ярьдаг хүмүүс олон байгаа нь Монголд боловсрол маш их хэрэгтэй болсны шинж тэмдэг юм даа" Д. Энхбат