ӨРӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: “НАМЫН САНХҮҮЖИЛТ БА НЭР ДЭВШИГЧДИЙН БОСГО”

Зочноор:
1. МАН-ын гишүүн Б.Энхбаяр
2. АН-ын гишүүн С.Эрдэнэболд
3. ХҮНамын УЗ-ийн гишүүн Б.Мөнхсоёл
4. Саяхан Ардчилсан намаасаа гарч бие дааж дэвшиж байгаа Д.Мөнх-Эрдэнэ нар оролцлоо.

ТЭД “ХЭДИЙГ ӨГЧ, ЯМАР ШАЛГУУРААР” НЭР ДЭВШДЭГ ВЭ?