Б.Мөнхсоёл: Ажил амжилтын яриа нэвтрүүлэг.

Б.Мөнхсоёл: Ажил амжилтын яриа нэвтрүүлэг.