Talk With Me - Б. Мөнхсоёл Монголын эдийн засгийн шинжээч:

Mongol HD: Нүүдэл шийдэл эмэгтэй Leader Баатаржавын Мөнхсоёл