Eagle TV: Зочны цаг: Б.Мөнхсоёл

Eagle TV: Зочны цаг: Б.Мөнхсоёл / Үндэсний стратегийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал/