Eagle TV: "Эх Сурвалж" №76- Б.Мөнхсоёл /Үндэсний стратегийн хүрээлэнгийн судлаач/

Олон улсын валютын сангаас зээл авах тухай асуудал яригдаж байна