Монгол Хүний Товчоон: Чили улсын хөгжлийн загвараас #3

Монгол хүний товчоон: Нэгэнт бий болгосон хууль эрх зүйн орчин бодит амьдралд яагаад хэрэгжихгүй байна вэ?