Эдийн засгийн тойм #76: Байгаа баялгийн сангийн асуудлын хөндөж ярилаа.

Энэ удаагийн тоймоор сүүлийн үед зөвхөн шийдвэр гаргагчид, улстөрчид төдийгүй олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа баялгийн сангийн асуудлын хөндөж ярилаа. Шинээр гарч ирсэн засгийн газар бүр энэ асуудлыг хөнддөг, зарим тохиолдолд сан байхгүй мэт ойлголт түгээмэл байдаг тул Монгол Улс 2007 оноос хойш ямар сангуудыг энэ чиглэлээр байгуулсан хийгээд өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид анхаарах зүйлсийг товч таницлуулсан. Төсөв, төсвийн сахилга бат, тогтвортой байдалтай холбоотой энэхүү чухал ач холбогдолтой асуудлыг хий хаяж болохгүй бөгөөд сангийн менежментийн асуудалд мөн онцгой анхаарал хандуулах ёстой юм. Тоймд Байгалийн Баялгийн Засаглалын Хүрээлэнгийн Монгол дах менежер Н. Дорждарь уригдан оролцлоо.
#MongolTV #ORI